: Forsiden
: Aikido
: Træningstider
: Roskilde Aikido Klub
: 10 Grunde til Aikido
: Instruktører
: Om træningen
: Børne og
  ungdomshold

: Uchi Deshi i Japan
: Billeder
: Medlemssider
: Links
 

 
Medlemssider
Medlemsside-oversigt - Ordliste - Litteraturliste - Datoer 2021 - Pensum
Ordliste over aikido relaterede begreber

 

Aikidorelateret begreb Dansk forklaring
Aikido (ai: harmoni, ki: ånd/energi, do: vejen/metoden). Vejen til koordinering af åndelig og fysisk energi
Ai-hanmi (ai: harmoni, han: halv, mi: krop). Uke (modtageren af en teknik) og nage (udføreren af en teknik) står overfor hinanden med den samme fod fremme (højre/højre - venstre/venstre)
Aiki-Jinja Jinja er et shintotempel. Aiki-jinjaen er opført af O-sensei for at ære aikidoens ånd
Anza Skrædderstilling
Atama Hoved
Atemi (ate: slag, mi: krop) Slag udført i teknikkerne mod kroppens sårbare punkter
Awase (awase: harmonisering) At koordinere og harmonisere egne bevægelser med modstanderens angreb
Ashi Ben eller fod
Barai Fejning
Bokken/bokuto (boku: træ, ken/to: sværd)Træsværd
Budo (Bu: krig/kamp, do: vej) Krigerens vej/metode; kampkunst indeholdende kampteknik, strateg, fysisk og åndeligtræning, mental diciplin og etikette.
Buki-waza (buki: våben, waza: teknik)Våbentræning i Aikido
Chudan (chu: midter, dan: niveau) Refererer ofte til midterområdet af kroppen
Damé Forkert!/dårligt
Dan (dan: niveau/grad) sortbæltegrad
 • Yudansha: (yu: at have, sha: person)
  Person der er gradueret sortbælte
  • Shodan: (sho: første) Første dan
  • Nidan: Anden dan
  • Sandan: Tredje dan
  • Yondan: Fjerde dan
  • Godan: Femte dan
  • Rokudan: Sjette dan
  • Nanadan: Syvende dan
  • Hachidan: Ottende dan
  • Kyudan: Niende dan
  • Judan: Tiende dan
Deshi (de: yngre bror, shi: barn) En elev der studerer under en mester
Do Vej/metode
Dojo (do:vej, jo: sted) Træningssted
Domo Arigato Gozaimasu/gozaimashita Høfligste takkeform i nutid/datid
Dori/Tori Greb
Dozo Værsågod/begynd!
Eri Krave
Futadori (futari: to personer, dori:holder) To personer holder nage (udføreren af tekniken)
Gaeshi/Kaeshi Drejning/vending
Gedan (ge: nedre, dan:niveau) Refererer ofte til området under bæltet
Gi/dogi (gi: tøj) budotræningsdragt
Gyaku-hamni (gyaku: omvendt, han: halv, mi: krop)Uke og nage står overfor hinanden med modsat fod fremme. Høje/venstre,Venstre/højre
Ha Æggen af et sværd
Hajime Begynd!
Hakama Traditionel japansk skørtelignende beklædning med meget vide bed, bæres normalt fra 1. dan, i Skandinavien dog fra 3. kyu
Hanmi (han: halv, mi: krop) Fødderne placeres som i en trekant, hvor en linie gennem forreste fod og hæl skærere svangen af bagerste fod. Hermed drejes hofterne og skuldrene lettere til siden.
Hanmi-handachi: (dachi/tachi: stående) Uke står nage sidder i seiza (på knæ)
Happo-giri (ha: otte, po: retninger, giri: sværdhug) Hug med sværd i otte retninger
Hara (hara: mave) Nedre maveregion, det fysiske og åndelige midtpunkt hvor balancen og midtpunktet centreres
Henka-waza (henka: variation, waza: teknikker)Variation af en grundteknik
Hidari Venstre
Hiji Albue
Hito-e-mi (hito: én/et, e: japansk tælle-endelse, mi: krop)Grundstilling som hanmi men med hofterne drejet mere til siden. Er bland andet anvendt i Irimi-nage.
Hiza Knæ
Ho
 1. Retning
 2. Metode
Irimi (iri: indgang, mi:krop) Teknikker hvor man placerer sig bagved angriberen.
Jiyu waza (jiyu: fri, waza: teknik) Træningsform hvor nage frit vælger teknikker
Jo (jo: stav) Træstav, længde ca. halvanden meter
Jodan (jo: øvre, dan: niveau) Refererer ofte til området over øverste del af brystet
Jo-dori (jo: stav, dori: tagning)Teknikker hvor man tager uchi´s (angriberens) jo, ca. 10 teknikker
Juken (ju: gevær, ken: sværd) Bayonet
Kaicho (kai: organisation, cho: leder)
Kaiso Grundlægger af en stilart. Bruges om O-sensei - Morihei Ueshiba
Kaiten Rotere/dreje
Kaeshi-waza (kaeshi: retunere, waza: teknik) Modteknik
Kamae (kamae: stilling) Kampstilling med mentalt parathed
Kakari-geiko (kakari: at overfalde, geiko/keiko: træning) Modstanderne på række anbriber på skift.
Kansetsu Led
Kao Ansigt
Karada Krop
Kata Skulder eller forudbestemte øvelser for at lære grundbevægelser og principper (bruges i aikidovåbentræning)
Katate (Kata: én, te: hånd)
Katame-waza (katame: holde, waza: teknik) Teknikker der afslutter med et holdegreb
Keiko Træning
Ken/katana Japansk sværd
Ken-tai-jo (ken: sværd, tai: mod, jo:stok)En serie af teknikker hvor der forsvare jo mod bokken
Ki Ånd/enerig, kroppens vitale kraft
Kiai (ki:ånd, ai:harmoni) Et kraftigt råb, der udgår fra mellemgulvet og som samler kroppens fysiske og psykiske energi
Kihon (ki: vigtig/værdifuld, hon:grund) grundlæggende træning/teknik
Ki-musubi no tachi (ki: ånd/energi, musubi: sammenbinding, tachi: sværd) Den sjette kumi tachi
Ki-no-nagare (ki: ånd/energi, nagare: flydende) Avanceret form for træning hvor man er i konstant bevægelse
Kohai (ko: bagved, hai: kollega) Medtrænende der er lavere gradueret end en selv
Kokyu (kokyu: åndedræt) Koordinering af ånderættet/energien og kroppens bevægelser
Kokyu-ryuko (ryuko: kraft) Den kraft man opnår gennem kokyu-træning
Koshi Hofte
Kotai Skift! fx. forsvarer og angriber skifter rolle
Kote (ko: lille, te:hånd) Håndled
Kubi Hals
Kuden (ku: mundtlig, den: videregive) De forklaringer som O-sensei bl.a. bruger om aikido teknikkerne.
Kumi-tachi (kumi: kamp, tachi: sværd) Avanceret partnertræning med bokken
Kumi-jo Avanceret partnertræning med jo
Kuro-obi (kuro: sort, obi:bælte) Sort bælte
Kuzushi Balancebrydning
Kyu (kyu: grad) elevgrad i aikido give 6. til 1. kyu
Ma-ai (ma: afstand, ai: harmoni) Den selvforsvarsmæssige afstand mellem nage og uke
Mawatte Drej!/ vend om
Me Øje/øjne
Men Ansigt, hoved
Menkyu kaiden (menkyu: diplom/licens, kai: alt, den: videregive) Øverste diplom som gives som tegn på at have modtaget alle teknikker i et budosystem
Migi Højre
Mo ikkai (mo: igen, i: én, kai: gang) Én gang til
Mo ichi do (samme som foroven)
Mudan-sha (mu: ikke, dan: sortbæltegrad, sha: person) Ikke-dan gradueret person
Moku-ruko (muko: øjne, ruko: dokument) Et diplom med teknisk indholdsfortegnelse som gives i traditionelle budosystemer
Musubi (musubi: forening/sammensmeltning) Ki-musubi, fornemmelsen af at være i direkte kontakt (musibi) med ukes intentioner (ki)
Nage Den person der udfører teknikkerne / kast
Nagare Flydende
Ni-nin gake (ni: tom, nin: personer, gake: angreb) To personer angriber uke
Obi Bælte
Omote Foran
Omote-kyu Navnet på en Shintoretning ledet af Onisaburo Degushi som var åndelig inspirationskilde for O-sensei
Onegaishimasu (o-negai: at ønske, shimasu: grammatiskbøjning) Japansk indledningsudtryk m.m.
O-sensei (O: stor, sensei: lærer/mester) store mester, i aikido bruges udtrykket om Morihei Ueshiba aikidoens grundlægger
Osae-waza (osae: låsegreb, waza: teknik) Teknikker som afslutter i låsegreb
Owari/owarimasu (owari: færdig/afslutte, masu: grammatisk bøjning) Bruges i forbindelse med afslutningen af træningen
Oyo-waza (oyo: anvendelse, waza: teknik) Variationer på basisteknikker oftest i avanceret træning, den praktiske anvendelse af aikido-teknikker i mere selvforsvarsmæssighenseende
Randori (ran: uorden/optøjer, dori: greb) Fri træning, oftest mod flere angribere, der selv vælger angrebsmåde
Rei (rei: at bukke/taksigelse/høflighed) I Budosammenhæng: 'buk', siges af læreren eller højest graduerede
Reigi (gi: regel/ceremoni) Etikitte, korrekt opførelse i dojo'en såvel som udenfor
Renshu (ren: diciplin, shu: studier ) træning
Renzoku (ren: at bringe med, zoku: at fortsætte) Flere efter hinanden, kontinuerligt
Riai (ri: logik/begrundelse, ai: harmoni) De i traditionel aikido sammenhængende principper mellem ken, jo og tai-jutsu
Ryu (i japanske 'do' former, budo) Skole eller stil
San-nin-dori (san: tre, nin: person) Tre personer holder nage
San-nin-gake (gake: angreb) Tre personer angriber nage
Saya Sværdskede
Sempai (sem: foran, pai: kollega) Medtrænende der er højere gradueret end en selv
Sensei (sen: foran/før, sei: at blive født) Den der er født før en selv. Lærer/mester
Seiza (sei: korrekt, za: sæde/sidde) Den tradtionelle sidestilling på knæ
Shihan (shi: lærer, han: eksempel) Repræsentant for et budosystem som er gradueret højere end 6. dan
Shiho (shi: fire, ho: retning) fire retninger
Shiho-giri (giri: sværdhug) Sværdhug i fire retninger
Shiho-tsuki (tsuki: stød) Stød i fire retninger med jo'en
Shikko Gang på knæ
Shime Strangulering
Shisei (shi: form/udseende, sei: kraft) Kropsholdning
Shiro-obi Hvidt bælte
Shomen (1) (sho: korrekt, men: front) Den væg man bukker imod, hvor billedet af O-Sensei hænger
Shomen (2) Hoved/ansigt
Sode ærme
Sode-guchi Ærmeåbning
Soto Udvendig
Soto-deshi (soto: udvendig, deshi: elev) Elev som bor udenfor dojoen
Suburi (su: oprindelse, buri: at føre/ slå med stok eller sværd) Et grundslag med jo eller bokken
Suki (åbning) En åbning eller et svagt punkt i en teknik der giver mulighed for modangreb
Suwari-waza (suwari: at sidde, waza: teknik) Siddende teknikker
Tachi-dori (tachi: sværd, dori: tagning) Sværdafvæbningsteknikker
Tachi-waza (tachi: stående, waza: teknik) Stående teknikker
Tai Krop
Tai-jutsu (Tai: krop, jutsu: teknikker) Kropsteknikker, de teknikker i Aikido der udføres uden brug af våben
Tai no henko (tai: krop, no: grammatisk bindeord, hen: ændre, ko: vende) Øvelse i at lave en 180 graders vending med kroppen.
Tai-sabaki (tai: krop, sabaki: bevægelse/undvigelse) Bevægelse hvor man flytter kroppen væk fra angrebslinien
Takemusu Aiki (Take (jf. bu): krigskunst, musu: at føde) Et udtryk anvendt af O'Sensei for at beskrive det mest avancerede niveau i Aikido, dvs. skabelsen af aikidoteknikker gennem en fuldstændig forståelse af grundprincipperne.
Taninza-gake (Taninzu: gruppe af personer, gake: angreb) En gruppe personer angriber nage, samme som Randori
Tanto (tan: kort, to: sværd) Kniv
Tanto-dori (tanto: kniv, dori: tagning) Knivafvæbningsteknikker
Tegatana (te: hånd, k/gatana: sværd) Håndkanten
Tsuba Beskyttelsesstykket på sværdet imellem bladet og håndtaget (tsuka)
Tsuka Sværdets håndtag
To Sværd
Tobu ukemi (tobu: springe/flyve, ukemi: faldteknik) Højfaldsteknik
Tsuki Stød / fremadrettetslag
Uchi (1) Slag, oftest i nedadgående retning
Uchi (2) Betegnelsen for angriberen i jo-teknikker
Uchi (3) Indvendig
Uchi-deshi (uchi: indvendig, deshi: elev) Elev der og træner hos en sensei
Uchi-tachi (uchi: slag, tachi: sværd) I sværdtræningen med partner den der angriber
Uke (1) (uke: at modtage) Personen der modtager teknikken, generelt i kropsteknikker der personer der kastes
Uke (2) I våbenteknikker den person der forsvarer sig. Se uke-tachi
Ukemi (uke: modtage, mi: krop) "at modtage teknikker gennem kroppen": faldteknikker
Uke-tachi (uke: modtage, tachi: sværd) I sværdtræning den der forsvarer sig
Ushiro Bagfra/bagved
Waza Teknik
Yamé Stop!
Yari Japansk spyd
Yoko Side
Yokomen (yoko: side, men: ansigt) Siden af hovedet. Ofte brugt som en forkortelse af følgende slag
Yokomen-uchi Slag mod siden af hovedet. Ofte mod tindingen. Taijutsu udføres slaget med håndkanten
Yoko ukemi Sidelæns faldteknik
Yubi Finger
Yudansha (yu: at besidde, dan: sortbæltegrad, sha: person) Bærer af sort bælte
Zanshin (zan: at blive tilbage, shin: ånd) Den koncentrerede forbindelse med ens partner der bliver tilbage selv efter, at teknikken er udført- Det giver sig til udtryk ved at den der udfører teknikken fastholder slutstillingen med fuld koncentration udad. I våbentræning er det fornemmelsen af, at slagets kraft fortsætter selv efter at slaget er slut.
Zenbu (zen: alt, bu: del) Alting
Zengo-giri (zen: fremad, go: bagud, giri: skære) Øvelse i at lave første suburi i to retninger (180 graders vending)
Zengo-tsuki (zen: fremad, go: bagud, tsuki: stød) Samme øvelse som ovenstående, bare udført som tsuki med jo istedet
 
© Roskilde Aikido Klub - Industrivej 44 B, 4000 Roskilde - webmaster eXTReMe Tracker